آشنایی با نماد های نظامی در کاوش

آشنایی با اسرار و نماد های نظامی در کاوش های باستانی


آشنایی با نماد های نظامی

آشنایی با اسرار نظامی یا نماد نظامی در کاوش و گمانه زنی : 

بطور کلی نماد و اثار ها در 6 دسته تقسیم می شوند برای رسیدن به دفینه ها ابتدا باید یک نماد را درست درک کنید و ان را در یکی از این شش گروه قرار دهید , عموما نماد های دولتی و حکومتی از نظر رسیدن به دفینه و درک اثار راحت تر ولی دارای تله های مرگبار در بعضی مواقع می باشند .نمادهای حکومتی دولتی که عموما با نام نمادهای نظامی معروف هستند فقط و فقط در زمینه رسیدن به دفینه و در بعضی موارد اسلحه خانه طراحی میشدند.

اسرار نظامی یا نماد نظامی در کاوش
این نمادها معمولا به سه دسته تقسیم میشدند:

نماد های بین راهی که شامل مکان های ثابتی در بین راه حرکت لشگریان می باشند و معمولا بعد از حرکت و عبور موج اول لشگریان بوجود می آیند به این صورت که یا از قبل برای تامین آذوقه لشگریان در مسیرهای معین گذاشته میشده و یا بعد از عبور موج اول لشگریان غنائم و اموال به دست امده برای موج دوم حمله (سپاه اصلی ) بوسیله اسرار نظامی پنهان میشده و یا به وسیله سپاه اصلی در راه حرکت برای کشور گشایی های بیشتر پنهان میشده تا در راه بازگشت به پایتخت انتقال داده شود. در مواردی دیده شده که سپاهیان اصلی چندین دفینه باقی مانده از موج اول حرکت سپاه را جمع اوری کرده و بصورت یک خزانه اصلی پنهان می کردند.
نمادهای که جنبه ساخت و ساز و نعمیری دارند که معمولا حکومت ها بعد از ساختن بناهایی از قبیل آب انبار ,پل , کاروانسرا و….. مقداری سرمایه برای تعمیر و بازشازی مکان مذکور در مکان های مشخص از این بناها بجای میگذاشتند که عموما وابسته به خود مکان عمل میشده در این موارد مثلا برای پل ها مکانی که پول قرار داده میشد رنگ ,اندازه و حالت سفال یا اجر ان قسمت متمایز بود از نقاط دیگر پل و…….
نماد هایی پایتختی و مرکزی که عموما در پایتخت و یا در مرکز حکومت دولت های اصلی و یا در نزدیکی و مرکز قلعه ها و بخش های وابسته به حکومت اصلی استفاده میشده که عموما نشان دهنده خزانه ها , اسلحه خانه ها , تومولوس ها و قبور اشخاص با رتبه بالای حکومتی هستند .
دوستان نمادهای حکومتی دولتی عموما در این 3 دسته اصلی قرار میگیرند که در بین این 3 دسته نمادهای تعمیری دارای حجم کمی از دفینه میباشند و گاه یا از ان استفاده شده و یا کارگزار در گذاشتن ان تقلب کرده و مالی وجود ندارد اما مهمترین نمادها در این گروه دسته اول میباشد که از نظر وجود مال بسیار با ارزش می باشند , چه از نظر حجم و اندازه و چه از نظر نحوه رسیدن به آنها , در این دسته ازنمادها (دسته اول ) عموما وجود تله منتفی است .
ادامه دارد…

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!