بیوگلد/BioGold

تماس بگیرید

یکی از بهترین ردیاب های دونفره و تک نفره دنیا که با دو طریق میشه به جستجو پرداخت

  1. حالت خوراکی : به صورتی است که شما هر فلزی را در داخل محفظه ها  قرار دهید دستگاه به دنبال همان فلز به جستجو می پردازد .
  2. حالت دیجیتالی : به صورتی است که در یونیت دستگاه انواع فلزات نوشته شده ( طلا ، برنز ، نقره ) فقط کافی است ولوم دستگاه را تغییر دهید تا بر روی فلز دلخواه شما قرار گیرد و بعد به جستجو بپردارید .

توضیحات

بهترین ردیاب دو نفره دنیا

یکی از بهترین ردیاب های دونفره و تک نفره دنیا که با دو طریق میشه به جستجو پرداخت

  1. حالت خوراکی : به صورتی است که شما هر فلزی را در داخل محفظه ها  قرار دهید دستگاه به دنبال همان فلز به جستجو می پردازد .
  2. حالت دیجیتالی : به صورتی است که در یونیت دستگاه انواع فلزات نوشته شده ( طلا ، برنز ، نقره ) فقط کافی است ولوم دستگاه را تغییر دهید تا بر روی فلز دلخواه شما قرار گیرد و بعد به جستجو بپردارید .

با این دستگاه هم به صورت دونفره هم تک نفره میتوانید به جستجو بپردازید

♦️ردیاب بیوگلد♦️

تکنولوژی فرکانسی

 ردیاب بیو گلد دارای 3مد طلا و نقره و فضای خالی

 فرکانسی وخوراکی

 قابلیت کارکرد تک نفره و ۲ نفره

محصول شرکت دی جی دتکتور ترکیه

 دارای شعاع 1000 متر

دارای عمق 10متر