کلیپ محتویات باکس دستگاه دیپ هانتر

توجه :

دوستان دستگاه دیپ هانتر در دو نسخه به بازار اراعه شده

دیپ هانتر نسخه بین الملل : این دستگاه هیچ محدودیتی ندارد . توانایی کاوش تا 8 متر را دارا است . دارای زبان اینگلیسی،عربی،ترکی،روسی و فارسی می باشد .

دیپ هانتر نسخه ترکیه : در این دستگاه قدرت دستگاه پایین آورده شده تا این دستگاه بیشتر از سه متر کاوش نکند . این نسخه فقط زبان ترکی دارد . و از قیمت پایین تری نسبت به نسخه بین الملل برخوردار است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!